Privacy

Vertaalsleutel gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Dat betreft zowel uw persoonsgegevens als de inhoud van de teksten die u ter vertaling of bewerking aanbiedt en alle correspondentie daarover. In het kader van de werkzaamheden en wettelijke verplichtingen (o.a. van de Belastingdienst) worden uw gegevens – indien niet langer actief in gebruik – maximaal 10 jaar op een veilige manier bewaard.

Vertaalsleutel verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij dit in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk is vermeld, hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen of Vertaalsleutel daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld.

Heeft u vragen over het privacy-beleid van Vertaalsleutel dan kunt u deze via het contactformulier stellen.